قرنطینه سراسری در هند

قرنطینه سراسری در هند
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۷ روز قبل

به گزارش خبرگزاری تایمز آو ایندیا، نارندار مودی، نخست وزیر هند به مردم تاکید کرد در خانه‌هایشان بمانند چون کشور در تعطیلی کامل به سر می‌برد و هر کسی که این قوانین را رعایت نکند، دستگیر می‌شود. مردم نباید از خانه‌های خود خارج شوند.

نخست وزیر هند در دومین سخنرانی خود برای مردم از زمان شیوع کرونا همچنین گفت، در روزهای گذشته مردم از فرصت تعطیلی‌ها و قرنطینه استفاده کرده و الگوهای رفتاری نوآورانه خلق کردند.

وی به یک الگوی ویژه اشاره کرد که کرونا واژه‌ای تشکیل شده از سرواژه‌های یک عبارت است که به هندی "راه برگشتی نیست" می‌شود. اینکه تا ۲۱ روز بعد از خانه‌هایتان خارج شوید را از فکرتان دور کنید و همانجایی که هستید، بمانید. اگر شما به مدت ۲۱ روز از این قرنطینه تبعیت نکنید، خانواده شما ممکن است ۲۱ سال با مشکل روبرو شوند و برخی خانواده‌ها برای همیشه محروم شوند.

از ابتدای صبح امروز (چهارشنبه) هند به طور کامل قرنطینه شده و خیابان‌های شهرها در حالی که مملو از میلیون‌ها تن می‌شدند،  تقریبا خالی هستند.

۳۱۲ ۳۱۰

منابع خبر

مهمترین اخبار

صدای آلمان - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل