اصفهان در مسیر اصلاح الگوی کشت

اصفهان در مسیر اصلاح الگوی کشت
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۹ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: اصفهان الگوی اصلاح مسیر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰