متن کامل گزارش آژانس درباره اجرای برنامه اقدام مشترک

الف - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران درچارچوب برنامه اقدام مشترک به تعهداتش پایبند بوده است.به گزارش ایسنا، متن کامل گزارش آژانس درباره برنامه اقدام مشترک به این شرح است:«متن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه اقدام جامع مشترکتهیه گزارش توسط دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمیاین گزارش اطلاعات لازم در رابطه با شرایط کنونی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران در راستای اجرای موارد برنامه اقدام مشترک که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو میان ایران و کشورهای ۱+۵ به دست آمد با اجرای آن‌ها موافقت کرده است جمع‌آوری شده است.برنامه اقدام مشترک نخستین‌بار از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ به مدت ۶ ماه اجرایی شد. این تفاهم دومین‌بار نیز از ۲۴ جولای ۲۰۱۴ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید شد و در ۲۴ نوامبر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ برای سومین‌بار تمدید شد.آژانس تایید می‌کند که ایران از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ تاکنون به اجرای اقدامات زیر پایبند بوده است:۱- ایران اورانیوم ۲۳۵ را در هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای‌اش بیش از ۵ درصد غنی‌سازی نکرده است.۲- ایران در هیچ یکی از تاسیسات هسته‌ای خود زنجیره به هم پیوسته آبشارهای سانتریفیوژها را فعال نکرده است.۳- ایران ۱۰۸.۴ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد را به اورانیوم با درصد کم‌تر از ۵ درصد رقیق کرده است.۴- ایران ۱۰۰ کیلوگرم از اورانیوم UF۶ غنی شده تا سطح ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ را در پروسه تبدیل به صفحه سوخت به منظور تبدیل به اکسید اورانیوم، تزریق کرده است. .۵- هیچ فعالیتی را در رابطه با روند بازگرداندن اورانیوم اکسید شده به اورانیوم ۲۳۵ (UF۶) در سایت هسته‌ای فردو انجام نداده است.۶- هیچ پیشرفتی را در فعالیت‌های خود در تاسیسات غنی‌سازی سوخت فردو و راکتور آب سنگین اراک (IR۴۰) که شامل تولید و آزمایش سوخت مناسب برای این راکتور است را انجام نداده است.۷- اطلاعات طراحی خود برای راکتور IR-۴۰ را به روز کرده و با آژانس بر سر یک رویکرد پادمانی (تدابیر امنیتی) بر اساس اقدامات امنیتی مورد توافق در پنج مه سال ۲۰۱۴ توافق کرده است.۸- در نیروگاه غنی‌سازی پودر UO۲ مقدار ۲۷۷۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۵ درصد U۲۳۵ را به فرایند تبدیل تزریق کرده است.۹- به فعالیت‌های تحقیقات و توسعه پادمانی آژانس در نیروگاه غنی‌سازی پایلوت (PFEP) بدون انباشت کردن اورانیوم غنی شده ادامه داده است.۱۰- در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) فعالیت‌های مربوط به تولید رادیو ایزوتوپ‌های یودین، مولیبدن و زنون و نیز فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری را در این نیروگاه یا هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای دیگری که آژانس به آن‌ها دسترسی داشته را انجام نداده است.۱۱- ادامه همکاری با آژانس در بازرسی‌های روزانه و ورود به تاسیسات غنی‌سازی فردو و نطنز۱۲- فراهم کردن اطلاعات و دسترسی لازم به معادن اورانیوم گچین، ساغند و به کارخانه تولید اورانیوم در اردکان۱۳- فراهم کردن دسترسی‌های مدیریت شده به مرکز تولید، ساخت،‌ مونتاژ و روتور سانتریفیوژها و مکان‌های نگهداری از آن‌ها و نیز فراهم کردن اطلاعات مربوطه و انتقال آن به آژانس.هم‌چنین ایران در رابطه با گسترش بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای خود اقدامات زیر را انجام داده است:۱- تحویل نقشه‌های کامل از تاسیسات و جزییات همه ساختمان‌های موجود در سایت‌های هسته‌ای خود.۲- توضیح در مورد میزان و نحوه فعالیت‌های در حال انجام در همه مکان‌هایی که فعالیت‌های هسته‌ای در آن‌ها انجام می‌شود.۳- ارائه اطلاعات لازم در رابطه با معادن و آسیاب اورانیوم و مواد خام اولیه به آژانس.به علاوه آژانس تایید می‌کند که ایران از ۲۴ جولای ۲۰۱۴ به موارد زیر نیز پایبند بوده است:۱- ۴۰.۲ کیلوگرم از اکسید اورانیوم (U۳O۸) را که از تبدیل اورانیوم UF۶ غنی شده تا سطح ۲۰ درصد U-۲۳۵ به دست آمده را برای تولید صفحات سوختی راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است.۲- کیلوگرم از اکسید اورانیوم (U۳O۸) را که از تبدیل اورانیوم UF۶ غنی شده تا سطح ۲۰ درصد U-۲۳۵ به دست آمده را برای تولید صفحه‌های سوختی مجازی برای ساخت مولیبدن ۹۹ استفاده کرده است.۳- حدود ۴۱۱۸ کیلوگرم از اورانیوم غنی شده ۲ درصد (U۲۳۵) را تا سطح اورانیوم طبیعی رقیق کرده است.»

منابع خبر