مسائل جامعه به دانشگاه عرضه نمی‌شود / صنعت در مواجه با اساتید به جای کنایه سعه صدر داشته باشد

مسائل جامعه به دانشگاه عرضه نمی‌شود / صنعت در مواجه با اساتید به جای کنایه سعه صدر داشته باشد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۷ روز قبلسید امیر حسین فقهی مدیر امور هیئت علمی و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره مهمترین مسئله‌ای که موجب کمرنگ شدن ارتباط صنعت و دانشگاه می‌شود، گفت: مشکلات اگر به دانشگاه‌ها عرضه شود، اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی نیز موضوع مناسب برای پژوهش خواهند داشت، اما زمانی که مسئله صنعت به بدنه دانشگاه ارائه نمی‌شود، جدای از اینکه دانشگاه توان حل مشکل صنعت را دارد یا ندارد، نمی‌توانیم توقع ارتباط محکم صنعت و دانشگاه را داشته باشیم. درحقیقت لازم است برای ایجاد این سنخیت هزینه داده شود

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز