جنتی: صدور مجوز آلبوم همخوانی زنان دروغ است

عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

وی ادامه داد: تمام تلاش آنان این است که با دولت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاست خارجی مقابله کنند و حتی برای این منظور اتاق عملیاتی را تشکیل دادند و به دنبال آن هستند تا با دولت در زمینه هنری مقابله کنند

منابع خبر