ثبت انتشار اوراق بهادار نزد سازمان بورس الزامی شد

الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اين اسناد در نزد سازمان بورس
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد ناشران اوراق بهادار را به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم کرد. در این بخشنامه آمده است: کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند، حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد در اجرای بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا است، کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند، حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند و عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. این گزارش می افزاید: در اجرای بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار است. لذا ضمن رعایت تبصره ۲ ماده ۱۴۳مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروری است ماموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانونی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند.

منابع خبر