برنامه داعش برای تغییر قرآن و تخریب کعبه

عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

به گزارش پایگاه البلد، وی با تاکید بر اینکه تروریست‌های داعش علیه مسلمانان جنگ روانی به راه انداخته‌اند، خاطرنشان کرد: چنین سخنانی نباید ذهن‌ ما را به خود مشغول کند، زیرا خداوند خود نگاهدار قرآن است

منابع خبر