عکس/ اعزام مشمولان به خدمت سربازی

عکس/ اعزام مشمولان به خدمت سربازی
شفاف
شفاف - ۸ تیر ۱۳۹۰

  مشمولان با حضور در مراکز اعزام از اطلاعات و تجهیزات اولیه آموزشی برخوردار و به محل آموزش و تاکتیکهای نظامی اعزام می شوند تا به مدت دوسال به خدمت مقدس سربازی ادامه بدهند

منابع خبر