۱۱ سال رانندگی معکوس+تصویر

11 سال رانندگی معکوس+عکس
فردا
خبرگزاری فارس - ۵ فروردین ۱۳۹۴

  فارس: «هارپیت دوون» در هیتیندا یکی از شهرهای هند راننده تاکسی است؛ وی به مدت ۱۱ سال دنده عقب و به شکل معکوس رانندگی کرده است.

این راننده واقعاً باعث شگفتی مردم شده است؛ وی از زمانی که تصمیم گرفت اینگونه رانندگی کند چراغ‌های جلو و عقب خودرو را جا به جا کرد.

این راننده مهارت عجیبی در این مدل رانندگی دارد.

منابع خبر
۱۱ سال رانندگی معکوس+عکس فردا - ۵ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ سال رانندگی معکوس+تصویر خبرگزاری فارس - ۵ فروردین ۱۳۹۴