برد مقتدرانه رئال و افزایش فاصله با بارسا

خبرگزاری فارس - ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خانگی به پیروزی پرگل دست یافت.

منابع خبر
برد مقتدرانه رئال و افزایش فاصله با بارسا خبرگزاری فارس - ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
برد مقتدرانه رئال و افزایش فاصله با بارسا فوتبالی‌ترین - ۱۸ اسفند ۱۳۹۲