قیمت خودروهای وارداتی در بازار (جدول)

عصر ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۲نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

موهاوی ۸ سیلندر

215,000,000

264,300,000

موهاوی ۶ سیلندر

---

---

کادنزا. فول کامل

184,000,000

195,584,000

کادنزا ۲ ایربگ

160,000,000

وارداتی

سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ

208,000,000

212,500,000

سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ

185,000,000

وارداتی

اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰

---

---

اسپورتیج جدید .

"نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )موهاوی ۸ سیلندر215,000,000264,300,000موهاوی ۶ سیلندر------کادنزا"فول ترین آپشن ۲.۰

143,000,000

145,800,000

اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴

152,000,000

151,100,000

اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹

112,000,000

---

اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰

96,000,000

---

اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ

143,000,000

138,300,000

اپتیما جدید .

فول ۲ ایربگ

131,000,000

وارداتی

سراتو کوپه ۱.۶

103,000,000

101,400,000

سراتو کوپه ۲.۰

113,000,000

110,900,000

سراتو ۱.۶ فول

92,000,000

96,600,000

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴

119,000,000

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴

129,000,000

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول

105,000,000

102,400,000

پیکانتو

68,500,000

69,100,000

کارنز

124,000,000

111,000,000

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز