رحیمی چند روز از مدت حبس خود را در مرخصی بوده است؟

رحیمی چند روز از مدت حبس خود را در مرخصی بوده است؟
کلمه
کلمه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

چکیده :اطلاعاتی که در اختیار کلمه قرار دارد، نشان می دهد محمدرضا رحیمی که از روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ برای گذراندن محکومیت حبس پنج ساله خود به زندان اوین رفته، تاکنون دقیقا یک سوم مدت حبس خود را در مرخصی بوده و بیرون از زندان به سر برده است....

اطلاعاتی که در اختیار کلمه قرار دارد، نشان می دهد محمدرضا رحیمی که از روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ برای گذراندن محکومیت حبس پنج ساله خود به زندان اوین رفته، تاکنون ۵۸ روز یعنی دقیقا یک سوم مدت حبس خود را در مرخصی بوده و بیرون از زندان به سر برده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت سابق که به اتهام حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی محکوم شده و جرم خود را مرتبط با کمک مالی به فعالیت انتخاباتی اصولگرایان می داند، از روز یکشنبه ۲۶ بهمن سال گذشته در زندان است.

به گزارش خبرنگار کلمه، پیگیری ها نشان می دهد رحیمی در طول این مدت پنج بار به مرخصی آمده و در مجموع ۵۸ روز از مدت حبس خود را بیرون از زندان بوده است. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.

از بیست و ششم بهمن ماه گذشته تا امروز (جمعه شانزدهم مردادماه) ۱۷۴ روز از مدت حبس رحیمی می گذرد که او ۵۸ روز یعنی دقیقا یک سوم آن را بیرون از زندان بوده است.

به نظر می رسد قوه قضاییه به شکلی بی سابقه با این زندانی محکومیت مالی مدارا می کند و او را با سهل گیری و انعطاف هرچه بیشتر، از مزایای قانونی و فراقانونی بهره مند می سازد. مدارایی که انتظار می رود در قبال دیگر زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی بی پناه و بی گناه نیز به کار گرفته شود.

هم اکنون در میان زندانیان سیاسی هستند کسانی که برای مدت های حدود سه یا چهار سال در زندان بوده اند، بدون اینکه حتی یک روز مرخصی بیایند. کم نیستند کسانی از آنها یا زندانیان پیشین که اعضای خانواده شان بیمار بوده اند یا کسی از نزدیکان درجه یک خود را از دست داده اند اما نتوانسته اند به مرخصی بیایند.

مقامات امنیتی و قضایی نه تنها حاضر نیستند بهره مندی از تسهیلات قانونی را علاوه بر مفسدان خودی به منتقدان غیرخودی نیز تسری دهند، بلکه در مواردی حتی قوانین موجود را نیز برای زندانیان سیاسی اجرا نمی کنند. مصداق آشکار این قانون شکنی، اجرا نکردن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید و نگهداری غیرقانونی بهاره هدایت در زندان است.

محمدرضا رحیمی در حالی یک سوم از مدت حبس خود را در بیرون از زندان به سر برده است که پرونده های تخلفات میلیاردی دیگر متهمان نزدیک به احمدی نژاد همچون بقایی، مرتضوی، ملک زاده، سعیدلو و مشایی تاکنون به صدور حکم منتهی نشده و در پیگیری آنها به وضوح تعلل می شود؛ حال آنکه افکار عمومی در مورد ماجرای زورگیری هفتاد هزار تومانی شاهد دستگیری، محاکمه و مجازات شدید عاملان آن حادثه در عرض چند ماه بودیم.

.

منابع خبر