آل‌سعود چگونه مخالفانش را سرکوب می‌کند؟

جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی سیاست‌های خاندان سعودی در خصوص سرکوب مخالفانشان در این کشور پرداخت

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز