تصمیم مجلس درباره عضویت در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی

تصمیم مجلس درباره عضویت در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی
همشهری
همشهری - ۸ مرداد ۱۳۹۱

ایران > قانونگذاری  - همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن پارک‌های تحقیقاتی و دانشگاهی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است بررسی کردند

از ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۹۴ رای موافق پذیرفتند که ایران از عضویت در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی خارج شود‌. ‌

خبرگزاری ایلنا گزارش داده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن پارک‌های تحقیقاتی و دانشگاهی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده بود را بررسی کردند و براساس این گزارش از مجموعه ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ۱۹۴ نماینده به حذف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران از انجمن بین‌المللی پارک‌های بین‌المللی رای موافق و ۱۶ نماینده رای مخالف و ۱۸ نماینده رای ممتنع دادند‌. ‌

با رای نمایندگان ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی مبنی براینکه: "به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید ،تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است " را حذف شد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۱