ابراهیمی تنها غایب استقلال در سفر به سوئد

ورزش ۳ - ۳ فروردین ۱۳۹۵

۳ بازیکن تیم استقلال این تیم را در سفر به سوئد همراهی نخواهند کرد.

منابع خبر