فرزندان نوح پیامبر در سمنان +عکس

جهان نیوز - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

مدفن شماری از ۱۲۴ هزار پیامبری که ما مسلمانان به برگزیده شدن آنها معتقدیم در ایران واقع‌شده است.

منابع خبر