شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه لغو تدریجی و مشروط تحریم‌های جمهوری اسلامی را به تصویب رساند

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۹ تیر ۱۳۹۴

روز دوشنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد  قطعنامۀ مربوط به  لغو تحریم‌های ایران را تصویب کرد. هر پانزده عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت دادند.  قطعنامه تأکید می‌کند که صلح آمیز بودن برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی باید توسط آژانس بین‌المللی  انرژی هسته‌ای تأیید گردد تا قطعنامه‌های قبلی در مورد تحریم جمهوری اسلامی باطل شوند. روز دوشنبه ۲۰…

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز