کنایه دلاوری به همتی؛ از بیمه مرکزی تا بانک مرکزی!

کنایه دلاوری به همتی؛ از بیمه مرکزی تا بانک مرکزی!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹دریافت ۱۳ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹