بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی؛ پرونده قطور "آقای حاشیه"

صدای آلمان - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اندک‌زمانی پس از استعفایش بازداشت شد. یک سایت خبری اتهام او را "اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی" عنوان کرد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با پرونده قطوری روبه‌روست

منابع خبر