هنوز در مورد رانت اقتصادی ۶۵۰ میلیون یورویی به نتیجه نرسیده ایم

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ مهر ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - ورود در موضوع فساد اقتصادی را در شورا مطرح کرده ایم. شورا نیز به مرکز ملی رقابت و کارشناسان دستور داده است که این موضوع را پی گیری کنند. الان دارد اطلاعات جمع آوری می شود. چند مرکز هستند که قبل از شورا مثلاً به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی ورود پیدا کرده بودند.

منابع خبر