گزارش تصویری/ مجلس ختم مرحوم حبیبی

چهره‌های علمی مراسم ختم دکتر حبیبی/ جاسبی و هاشمی در برابر خبرنگاران
خبرگزاری مهر
الف - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور قالیباف شهردار تهران در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور ناطق نوری در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور آیت الله امامی کاشانی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور کرباسچی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور حسن روحانی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور حداد عادل در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور محسن رضایی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور پورمحمدی و رحیمی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور عارف در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور موسوی لاری در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور کمال خرازی درمراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور حاجی بابایی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور مهدی هاشمی در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی حضور صدر در مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی در حاشیه مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی در حاشیه مراسم ترحیم زنده یاد دکتر حسن حبیبی  

منابع خبر