ایجاد قرارگاه فرهنگی موجب تحقق مدیریت جهادی می‌شود

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: ایجاد قرارگاه فرهنگی موجب تحقق مدیریت جهادی در این حوزه در استان می‌شود

منابع خبر