طالب‌لو:«کلین‌شیت»‌های من به خاطر تلاش بازیکنان است/هواداران حمایت کنند فولاد موفق می‌شود