بحث امنیت داخلی و مبارزه با داعش در مناظره جمهوری خواهان

 چگونگی مقابله با داعش موضوع مناظره تازه جمهوری خواهان
پیک ایران
یورو نیوز - ۲۵ آذر ۱۳۹۴

نامزدهای انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان٬ برای نخستین بار پس از حملات مرگبار پاریس و کالیفرنیا٬ سه شنبه شب در مناظره تلویزیونی حضور یافتند و در مورد…

منابع خبر