اسامی ۲۱۴ تن از جان باختگان زلزله آذربایجان شرقی اعلام شد

آفتاب - ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

آفتاب: از مجموع اسامی ۲۱۴ قربانی زلزله استان آذربایجان شرقی، ۵۴ تن بیش از ۶۰ سال و ۳۰ تن کمتر از ده سال سن داشته‌اند.

اداره کل پزشکی استان آذربایجان شرقی اسامی و مشخصات ۲۱۴ نفر از کشته‌شدگان زلزله اخیر این استان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- فرمان آذرنیا، فرزند حسن، ۴۲ ساله

۲- زینب آذری، فرزند علی، ۴۵ ساله

۳- طیبه آقازاده، فرزند حسین، ۷۰ ساله

۴- زیبا اسکندری، فرزند نورالله، ۷۵ ساله

۵- کفایت احمدیان، فرزند منبرعلی، ۶۰ ساله

۶- تابنده امانی، فرزند حمدالله، ۵۵ ساله

۷- عباد امانی، فرزند علی، ۷ ساله

۸- نیم‌تاج آذرپور، فرزند جعفر، ۶۰ ساله

۹- قدیر احمدی، فرزند حسین، ۷۵ ساله

۱۰- اسرا اسماعیلی، فرزند سلمان، ۲ ماهه

۱۱- نرگس اسماعیلی، فرزند جلیل، ۵۰ ساله

۱۲- زهرا اسماعیلی، فرزند نادر، ۵ ساله

۱۳- پری اسدزاده، فرزند حمدالله، ۷۵ ساله

۱۴- هاجر احمدی، فرزند لطیف، ۴۵ ساله

۱۵- رقیه اسدی، فرزند حمدالله، ۲۰ ساله

۱۶- صابر اسدی، فرزند محمد، ۱۰ ساله

۱۷- لیلا اسدی، فرزند حسین، ۸۷ ساله

۱۸- صمدالدین افکاری، فرزند باقر، ۷۰ ساله

۱۹- عین‌الدین افکاری، فرزند باقر، ۷۴ ساله

۲۰- ایمان امانی، فرزند امن، ۸۰ ساله

۲۱- زینب امامی، فرزند امن، ۷۵ ساله

۲۲- مهدی امامی، فرزند امام‌ علی، ۸ ساله

۲۳- قربان امامی، فرزند علی، ۸۰ ساله

۲۴- سعیده امامی، فرزند اسرافیل، ۲۲ ساله

۲۵- صابر اسدی، ۹ ساله

۲۶- صغرا امینی، فرزند محمد، ۵۵ ساله

۲۷- فاطمه اسدیاری

۲۸- مشکناز بابایی، فرزند اسماعیل

۲۹- امیر باباپور، فرزند فرامرز، ۵ ساله

۳۰- فرامرز باباپور، فرزند پناه‌علی، ۳۰ ساله

۳۱- پناه باباپور، فرزند ضربعلی، ۸۵ ساله

۳۲- غلامرضا باقری اقدم، فرزند بیت‌الله، ۲۳ ساله

۳۳- نرگس باقری، فرزند علی‌اصغر، ۷۰ ساله

۳۴- زهرا بیانی، فرزند حسین، ۷۰ ساله

۳۵- رقیه بیانی، فرزند علی، ۱۶ ساله

۳۶- عاطفه بیانی، فرزند علی، ۷ ساله

۳۷- الهه بیانی، فرزند علی، ۴ ساله

۳۸- قربانعلی بابایی، فرزند قوچ علی، ۷۲ ساله

۳۹- عالیه پورحسن علی، فرزند محمد، ۵۸ ساله

۴۰- حبیب پورحسین، فرزند بایرامعلی، ۴۴ ساله

۴۱- جلیل پورعلی اکبر، فرزند نعمت، ۶۰ ساله

۴۲- خدیجه پورعلی، فرزند اژدر، ۲۳ ساله

۴۳- فاطمه پورباجه باج، فرزند باقر، ۷۰ ساله

۴۴- بهلول پوراکبری، فرزند عوض

۴۵- محمود پوراکبری، فرزند عوض، ۷۴ ساله

۴۶- آذر پرتوی، فرزند قاسم، ۱۴ ساله

۴۷- مهدی پریوش، فرزند حسن، ۸ ساله

۴۸- امیرمحمد پورعلی، فرزند فریدون، ۱ ساله

۴۹- پروانه تیموری، فرزند رحیم، ۳۰ ساله

۵۰- گوزل تقی‌پور، فرزند حسین، ۶۳ ساله

۵۱- عزیز جنگی، فرزند عباسعلی، ۴۵ ساله

۵۲- سکینه جباری، فرزند اصغر، ۵۵ ساله

۵۳- گل‌آرا جمالی، فرزند خانکیشی، ۶۵ ساله

۵۴- عوض جعفری، فرزند عبدل

۵۵- کبری جعفرپور، فرزند حمزه

۵۶- کوثر جوانی، فرزند مرسل، ۱۰ ساله

۵۷- آرمان حضرتیان، فرزند علی، ۱۲ ساله

۵۸- علی حسینیان، فرزند زین‌الله، ۲۲ ساله

۵۹- رضا حسین‌زاده، فرزند صفر، ۴ ساله

۶۰- کیمیا حسین‌زاده، فرزند علی، ۱ ساله

۶۱- اشرف خرمی، فرزند رضا

۶۲- اصغر خرمی، فرزند رضا، ۷۰ ساله

۶۳- اکرم خرمی، فرزند رضا، ۶۰ ساله

۶۴- حمیده چرابنده، فرزند رحمان

۶۵- راحله چرابنده، فرزند رحمان، ۳۲ ساله

۶۶- رقیه چمنی چایکندی، فرزند احمد، ۳۵ ساله

۶۷- جنین دختر چمنی چایکندی

۶۸- اسماعیل دولتی، فرزند محمد، ۲۸ ساله

۶۹- شکر دولتی، فرزند امن، ۴۵ ساله

۷۰- ربابه دانش‌آموزی، فرزند قدیر، ۲۹ ساله

۷۱- فاطمه دژبانی، فرزند سلطانعلی، ۵۰ ساله

۷۲- پروین داداش‌پور، فرزند علی، ۷ ساله

۷۳- مریم دهقان، ۶۰ ساله

۷۴- فاطمه دهقان، فرزند غریب، ۲۷ ساله

۷۵- لیلا ذاکری، فرزند ذکرعلی

۷۶- صمد رضایی، فرزند محرم، ۲۹ ساله

۷۷- محمد رضایی، فرزند محرم، ۲۲ ساله

۷۸- پروین ریحانی، فرزند محرم، ۲۲ ساله

۷۹- مریم رنجبر، فرزند اسماعیل، ۱۲ ساله

۸۰- علی رسول‌پور، فرزند قادر، ۷ ساله

۸۱- مرضیه رایزن، فرزند حسین، ۴۰ ساله

۸۲- ظریفه زارعیان، فرزند کریم، ۵۵ ساله

۸۳- خدیجه زیادپور، فرزند بهرام، ۲۳ ساله

۸۴- ابراهیم زیادی، فرزند محمد، ۷۵ ساله

۸۵- علی زبان‌دار، فرزند مدد

۸۶- خانم زلفی، ۸۵ ساله

۸۷- سمانه سلمانی، فرزند غلام، ۶۶ ساله

۸۸- فاطمه سربازی، فرزند بیت‌الله، ۲۸ ساله

۸۹- محدثه سلمانی، فرزند عوض، ۵ ساله

۹۰- فریده سلمانی، فرزند عوض، ۲۲ ساله

۹۱- حسن سلمانی، فرزند فریدون، ۶۵ ساله

۹۲- کریم سلمانی، فرزند فریدون، ۵۸ ساله

۹۳- مه‌لقا سلمانی، فرزند کریم، ۲۵ ساله

۹۴- حسین سهراب‌زاده، فرزند محرم‌علی، ۶۰ ساله

۹۵- حسین سهرابی، ۶۵ ساله

۹۶- ابوالفضل سهرابیان، فرزند اسلام، ۲۷ ساله

۹۷- احد شیری، فرزند محمد آقا، ۳۰ ساله

۹۸- فریده شکری، فرزند علی، ۵۵ ساله

۹۹- زینب شریفی، فرزند عزت، ۲۳ ساله

۱۰۰- فرزانه شکری، فرزند فرضعلی، ۲۰ ساله

۱۰۱- سولماز شکری، فرزند فرضعلی، ۱۸ ساله

۱۰۲- عاطفه شادانی، فرزند عیوب، ۱۲ ساله

۱۰۳- امن شرقی

۱۰۴- اصغر شریفی، فرزند شریف، ۸۰ ساله

۱۰۵- ریحانه صابری، فرزند ابوالفضل، ۴ ساله

۱۰۶- ابوالفضل صابری، فرزند امیرخان، ۶۰ ساله

۱۰۷- علی صمدی، فرزند رحیم، ۱۰ ساله

۱۰۸- رقیه ضیایی، فرزند محمد، ۱۶ ساله

۱۰۹- نیما طالبی، فرزند مصطفی، ۳ ساله

۱۱۰- مصطفی عبدالله‌زاده، فرزند رسول، ۳۳ ساله

۱۱۱- صفیه عباسیان، فرزند نصرت، ۲۲ ساله

۱۱۲- مهدی عابدینی، فرزند الله‌وردی، ۲۰ ساله

۱۱۳- امیرمحمد عابدینی، فرزند الله‌وردی، ۷ ساله

۱۱۴- زهرا عباسیان، فرزند بهروز، ۳ ساله

۱۱۵- فریده عبداللهی، فرزند عین‌الله، ۲۳ ساله

۱۱۶- صفیه عباسپور، فرزند عزت

۱۱۷- سیم‌زر عبدی، فرزند محسن

۱۱۸- عنایت‌الله عبدی، فرزند هاشم

۱۱۹- بهار عبدی، فرزند محسن، ۷۷ ساله

۱۲۰- فاطمه عبادی، فرزند عباد، ۷۰ ساله

۱۲۱- امیرحسین عابدپور، فرزند علی، ۳ ساله

۱۲۲- داوود عباسی، فرزند یوسف، ۴۵ ساله

۱۲۳- معصومه عباسی، فرزند داوود، ۱۶ ساله

۱۲۴- خانم عباسی، فرزند علی، ۸۰ ساله

۱۲۵- معصومه عزیزمیدانی، فرزند عزیز، ۷۲ ساله

۱۲۶- فرناز عزیز، فرزند اصغر، ۷ ساله

۱۲۷- سکینه غضنفری، فرزند محمد، ۷۳ ساله

۱۲۸- معصومه علیزاده، فرزند یوسف، ۲۳ ساله

۱۲۹- صاحبعلی عبدی، فرزند قربان

۱۳۰- زهرا غفارزاده، فرزند قربان، ۱ ساله

۱۳۱- زین‌الله غفارزاده، فرزند غفار، ۶۵ ساله

۱۳۲- زهرا غیوری، فرزند حسین، ۷۵ ساله

۱۳۳- علی فیله شرمی، فرزند بهلول، ۵ ساله

۱۳۴- زکیه فرامرزی، فرزند صاحبعلی

۱۳۵- حلیمه فولادی، فرزند حسن آقا

۱۳۶- نرگس فرجی، فرزند خلیل، ۷۰ ساله

۱۳۷- طاهره فلکی، فرزند جعفر، ۵۵ ساله

۱۳۸- نرگس فعلی شرمی، فرزند حسین، ۷۱ ساله

۱۳۹- ایپکناز فتحی، فرزند حسین، ۴۵ ساله

۱۴۰- یاسمن قوچی، فرزند قوچعلی، ۵۷ ساله

۱۴۱- الناز قاسمی، فرزند جعفر، ۴۰ ساله

۱۴۲- صاحب قویدل، فرزند زینال، ۶۵ ساله

۱۴۳- فاطمه قدیمی، فرزند علی، ۵۵ ساله

۱۴۴- فاطمه کارگری، فرزند قدیر، ۲۵ ساله

۱۴۵- حمید کارگری، فرزند قدیر، ۲۰ ساله

۱۴۶- سکینه کریمی، فرزند حافظعلی، ۷۷ ساله

۱۴۷- نصرت کریمی، فرزند رحیم، ۷۵ ساله

۱۴۸- زهرا کریم‌پور، فرزند نصرت، ۳۲ ساله

۱۴۹- مهناز کریم‌پور، فرزند توکل

۱۵۰- زینب لطفی، فرزند یدالله، ۶۰ ساله

۱۵۱- حدیثه لطفی، فرزند عوض، ۲ ساله

۱۵۲- رقیه لطفی، فرزند عوض، ۱۴ ساله

۱۵۳- زهرا لاله‌زاری زنگباد، فرزند علی، ۶۰ ساله

۱۵۴- ثریا لطف‌الله‌پور، فرزند سواد

۱۵۵- آرزو لطفی، فرزند بیوک آقا

۱۵۶- ملیحه لطف‌الله‌زاده، فرزند قدرت، ۲۸ ساله

۱۵۷- مریم معرفت، فرزند قربان، ۱۲ ساله

۱۵۸- بهار مولایی مولاری، فرزند علیرضا، ۲۵ ساله

۱۵۹- قیمت محمدپور

۱۶۰- نساء میرزاییان، فرزند عزت، ۸۰ ساله

۱۶۱- ناهیده موسایی، فرزند عوض، ۲۹ ساله

۱۶۲- خدیجه محمدی، فرزند محمد، ۳۵ ساله

۱۶۳- بالاخانم موسوی اقدم، فرزند میرمحسن، ۸۲ ساله

۱۶۴- محمد موحدی، فرزند الله‌وردی، ۷۷ ساله

۱۶۵- خانم نساء محمدی، ۷۰ ساله

۱۶۶- بیوک خانم ممی‌پور، فرزند محمدعلی

۱۶۷- علی مرادی، فرزند عبدالله، ۵۵ ساله

۱۶۸- خاتون مهینی، فرزند قربان

۱۶۹- مریم محبوبی، فرزند محمد

۱۷۰- امیرمحمد محوی، فرزند بیت‌الله

۱۷۱- نگار محمدی، فرزند قادر

۱۷۲- بهار مالالاری، فرزند علیرضا

۱۷۳- سودابه محرم‌زاده، فرزند محبت

۱۷۴- فضه متقی، فرزند تقی، ۵۵ ساله

۱۷۵- یاخچی خانم محرمی، فرزند نریمان، ۳۲ ساله

۱۷۶- نوزاد محمدپور، فرزند ابراهیم، ۳ ماهه

۱۷۷- هدایت مردمی‌پور، فرزند قربان، ۷۵ ساله

۱۷۸- مهری محوی، فرزند قدرت، ۴ ساله

۱۷۹- طیبه منافی، فرزند علی، ۴۰ ساله

۱۸۰- محمد محرمی، فرزند بشیر، ۲۴ ساله

۱۸۱- پری ممی‌پور، فرزند اسماعیل، ۸۵ ساله

۱۸۲- محرم ممی‌پور، فرزند حسنعلی، ۶۵ ساله

۱۸۳- علی مفرحی، فرزند حسن، ۷ ساله

۱۸۴- فاطمه مفرحی، فرزند علی اشرف، ۴۰ ساله

۱۸۵- لیلا نعمتی، فرزند گل میرزا، ۲۲ ساله

۱۸۶- فرج نجف‌پور، فرزند عیسی

۱۸۷- بیوک آقا نویدی تازه‌ کند، فرزند اسماعیل

۱۸۸- رضا نویدی، فرزند حسین

۱۸۹- رقیه نجف‌پور، فرزند بهلول

۱۹۰- هانیه ناصری، فرزند مختار، ۳۰ ساله

۱۹۱- المان ناصری، فرزند حسین، ۸ ساله

۱۹۲- زهرا نامور، فرزند باباکیشی، ۷۵ ساله

۱۹۳- فاطمه نجفی، فرزند ابراهیم، ۷۰ ساله

۱۹۴- الله‌وردی نامور، فرزند الله‌وردی، ۷۴ ساله

۱۹۵- لیلا نجف‌پور، فرزند بیوک آقا، ۲۴ ساله

۱۹۶- بیوک آقا نویدی، فرزند اسمعلی، ۶۵ ساله

۱۹۷- رضا نویدی، فرزند حسین، ۹ ساله

۱۹۸- عصمت نوری، فرزند عبدالله، ۷۰ ساله

۱۹۹- مهدی ناصری، فرزند حسین، ۷ ساله

۲۰۰- المناز نایبی، فرزند نقی

۲۰۱- عصمت واحدی، فرزند ستار، ۴۳ ساله

۲۰۲- فاطمه وکیلی، فرزند فرهاد، ۶ ساله

۲۰۳- ستایش همت‌جو، فرزند عباسقلی، ۵ ماهه

۲۰۴- فهیمه هادی، فرزند محمود، ۲۷ ساله

۲۰۵- ناهیده هاشم‌نژاد، فرزند اکبر، ۱۹ ساله

۲۰۶- سمیه یگانه، فرزند قربانعلی، ۱۴ ساله

۲۰۷- صفیه یوسفی، فرزند عبدالله، ۵۰ ساله

۲۰۸- علی یاری، فرزند ابراهیم، ۲ ساله

۲۰۹- ابراهیم یاری، فرزند علی، ۷۰ ساله

۲۱۰- معصومه ۱۲ ساله

۲۱۱- مهری ۲۵ ساله

۲۱۲- هاجر ۴۲ ساله

۲۱۳- فرزان ۶۰ ساله

۲۱۴- پروین ۸ ساله

منابع خبر