۱۰ هزار دلار برای هر روز گروگانهای آمریکایی در ایران با استفاده از جریمه شرکت هایی که تحریم ها را رعایت نمیکنند

پیک ایران - ۶ تیر ۱۳۹۲

عصر ایران : کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا پیش نویس طرحی را تصویب کرد که طی آن ۵۲ گروگان آمریکایی ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران می توانند برای هر روز گروگان بودنشان در ایران ۱۰ هزار دلار غرامت بگیرند.

به گزارش عصر ایران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب کرد که هر یک از ۵۲ گروگان آمریکایی که به مدت ۴۴۴ روز در ایران گروگان بودند ، بتوانند تا سقف ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار (۱۰ هزار دلار برای هر روز ) غرامت بگیرند.

منبع تامین این غرامت از جریمه شرکت هایی خواهد بود که دولت آمریکا به موجب نقض تحریم های ایران دریافت می کند.

"رابرت منندز " رییس جمهورخیواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره این لایحه گفت که هرچند  نمی توان  درد و رنج های این افراد در طی مدتی که در ایران گروگان بودند را جبران کرد، اما این لایحه تا حدودی مرهمی برای آلامی که آنها در آن زمان کشیده اند، خواهد بود.

آمریکا و ایران در جریان قرار داد الجزایر توافق کردند که در ازای آزادی گروگان ها ، آنها حق شکایت از ایران و دریافت غرامت را نخواهند داشت.

دولت آمریکا در سال  ۱۹۸۶( در دوره رونالد ریگان ) و ۵ سال پس از آزادی گروگان ها مبلغ ۲۲ هزار دلار (۵۰ دلار برای هر روز ) بابت غرامت به گروگان های آمریکایی ، پرداخت کرد.

 

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز