سهم میلیاردر‌ها از کل مالیات کشور کمتر از ۵ درصد! / چرا نظام مالیاتی ثروتمندان را در بر نمی‌گیرد؟

سهم میلیاردر‌ها از کل مالیات کشور کمتر از ۵ درصد! / چرا نظام مالیاتی ثروتمندان را در بر نمی‌گیرد؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از کارکرد‌های اصلی مالیات در جهان، باز توزیع ثروت و جلوگیری از بزرگتر شدن شکاف‌های طبقاتی است. بدین گونه که دولت‌ها با اخذ مالیات از ثروتمندان و توانگران جامعه و توزیع آن در بخش‌هایی مانند تولید و ایجاد اشتغال، علاوه بر اینکه سرمایه را از حالت غیر مولد خارج می‌کنند با ایجاد اشتغال و درآمد و افزایش قدرت خرید، سبب کاهش فاصله طبقاتی نیر می‌شوند.

مالیات بر ثروت یکی ازانواع مالیاتی‌هایی است که این کارکرد را دارد. بسیاری از دولت‌ها با وضع مالیات بر انباشت ثروت در جوامع خود، توانسته اند علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی با هدایت سرمایه‌های موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد، سبب رشد اقتصادی نیز بشوند. به عنوان نمونه در کشور فرانسه مالیات بر ثروت به قدری بالا بود که وقتی امانوئل ماکرون تصمیم به حذف این مالیات و جایگزینی آن با مواردی مانند مالیات بر املاک و مالیات بر سوخت گرفت، آشوب‌ها و اعتراض‌ها در فرانسه شعله ور گشت که تا کنون نیز ادامه دارد

منابع خبر