عکس/حاج قاسم در جوار حرم سامرا (۲۴ دقیقه پیش)

سردارسلیمانی در جوار حرم سامرا/عکس

فردا
خبرگزاری دانشجو - ۲۰ دی ۱۳۹۳
منابع خبر