ساخت اولین موشک طالبان+تصاویر

ساخت و پرتاب اولین موشک طالبان/تصاویر

فردا
جهان نیوز - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

سخنگویان تحریک طالبان پاکستان از آزمایش موفقیت آمیز نخستین موشک ساخت این گروه تروریستی خبر داد.

منابع خبر
ساخت اولین موشک طالبان+تصاویر جهان نیوز - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴