نزار زاکا ایران را ترک کرد

خبرگزاری میزان - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی که در روز جاری به صورت مشروط از زندان آزاد شد، ایران را به مقصد لبنان ترک کرد

منابع خبر
نزار زاکا ایران را ترک کرد خبرگزاری میزان - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸