توانمندسازی مددجویان گامی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

کرمانشاه - ایرنا - فرماندار شهرستان روانسر گفت: توانمندسازی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، گامی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خدمت - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵