جلوگیری از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد کارخانه با اقدامات دستگاه قضایی آذربایجان شرقی

خبرگزاری میزان - ۱۰ آبان ۱۳۹۸

رئیس دستگاه قضا بر این نکته تاکید کرد که با اقدامات دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است

منابع خبر