امام جمعه دیربوشهر: حادثه منا مایه نابودی آل سعود است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ مهر ۱۳۹۴

بوشهر- ایرنا- امام جمعه بندر دیراستان بوشهر گفت: حادثه منا و ریختن خون های پاک حجاج بیت الله الحرام، مایه نابودی آل سعود است.

منابع خبر
امام جمعه دیربوشهر: حادثه منا مایه نابودی آل سعود است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ مهر ۱۳۹۴