تصاویر: بادی گاردهای اوباما

تصاویر: بادی گاردهای اوباما

تابناک
تابناک - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

منابع خبر
تصاویر/ بادی گاردهای اوباما فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تصاویر: بادی گاردهای اوباما تابناک - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱