احتمال ‌نقدی شدن یارانه ‌برنج، روغن‌ و شکر

احتمال ‌نقدی شدن یارانه ‌برنج، روغن‌ و شکر
فرهیختگان
پیمانه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

وی تصریح کرد: اگر بودجه مورد درخواست وزارت بازرگانی مصوب شود، به تناسب آن حتما کالاهای کالابرگی اعلام خواهد شد. به هرحال وزارت بازرگانی تابع تصمیمات سیاستگذاران خواهد بود

منابع خبر