سخنگوی کمیسیون فرهنگی:گزینه پیشنهادی تسلط خوبی برمقوله های مختلف ورزش و جوانان دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ آبان ۱۳۹۲

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پس ازبرگزاری نشستی با گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان گفت: محمود گودرزی تسلط بهتری نسبت به گزینه های پیشنهادی قبلی بر مقوله های مختلف این وزارتخانه دارد.

منابع خبر