شاعر پرسپولیسی و مجری زن در حال کری‌خوانی + عکس

شاعر پرسپولیسی و مجری زن در حال کری‌خوانی + عکس
خدمت
خدمت - ۶ اسفند ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از جام؛ نیلوفر امینی‌فر مجری سیما که از کودکی کارهای حیدرزاده را دنبال می‌کرده، به تعریف و تجدید از این شاعر پرداخته و به سرخابی‌ها گفته در این کل‌کل بی‌گناه است!

منابع خبر