ظریف: ملاقات با سران طالبان را هیچوقت مخفی نکردیم

ظریف: ملاقات با سران طالبان را هیچوقت مخفی نکردیم
فردا
فردا - ۱ دی ۱۳۹۹

وزیر خارجه ایران گفت: در افغانستان ما معتقد به خروج قانون‌مند و حساب‌شده نیروهای خارجی هستیم، براساس خواست مردم افغانستان و با تحویل مسئولانه مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی نه به شکلی که حالا امریکایی‌ها خودشان بروند با طالبان مذاکره کنند

منابع خبر