جلوگیری از ۴۲ هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در سال گذشته

جلوگیری از 42 هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در سال گذشته
ایسکا نیوز
ایلنا - ۳ بهمن ۱۳۸۹

تا افق ۱۴۰۴ باید برای شهر تهران با بیش ۳۷۰ محله و بر اساس اولویت طرح توسعه تهیه شود که تا کنون نیزاین کار برای ۵۰ محله انجام شده است و تهیه طرح سایر محلات نیزدردست انجام است ایلنا: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به جلوگیری از ۴۲ هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در سال گذشته اشاره کرد و گفت : با هرگونه تخلف ساختمانی با قاطعیت و بر اساس قانون برخورد خواهد شد . به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیربد معصومی با بیان این مطلب تاکید کرد: بیشترین بخش برخورد با تخلفات ساختمانی مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تعدادی هم به موضوع رفع سد معبر اختصاص داشته است . معصومی تصریح کرد: تنها در طول سال گذشته ۴۲ هزار مورد جلوگیری از ساخت و سازغیر مجاز، ۲۸۰ هزار مورد جلوگیری از تفکیک غیرمجاز ، ۱۳هزار مورد جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، ۵ هزار مورد جمع‌آوری ابزار و ادوات ساختمانی متخلفان ساختمانی و همچنین جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز صورت‌گرفته است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با اشاره به تهیه ۵۰ طرح توسعه محلات تهران گفت : تا کنون ۵۰ طرح توسعه محلات تهران آماده شده است و بر اساس افق ۱۴۰۴ همه محلات تهران بر اساس اولویت دارای اسناد توسعه خواهند شد . وی با اشاره به عملیاتی شدن بخشی از بودجه شهرداری در سال آینده اظهار کرد : با توجه به این که عملیاتی شدن بخشی از بودجه شهرداری در سال آینده ارتباط مستقیم با تهیه اسناد دارد، این اقدام با جدیت دنبال می شود .

"به گفته معاون شهردار تهران ، تهیه اسناد توسعه شهری وطرح های موضعی گام سومی است که در لایحه طرح تفصیلی توسط شهرداری انجام می شود و مقرر شده تا این طرح برای همه محلات تهران تهیه شود"به گفته معاون شهردار تهران ، تهیه اسناد توسعه شهری وطرح های موضعی گام سومی است که در لایحه طرح تفصیلی توسط شهرداری انجام می شود و مقرر شده تا این طرح برای همه محلات تهران تهیه شود. معصومی تصریح کرد : از آنجا که طرح ها به صورت راهبردی – ساختاری تهیه شده است ، می تواند تا با توجه به شرایط تغییرایت در آن اعمال شود . وی افزود : تا افق ۱۴۰۴ باید برای شهر تهران با بیش ۳۷۰ محله و بر اساس اولویت طرح توسعه تهیه شود که تا کنون نیزاین کار برای ۵۰ محله انجام شده است و تهیه طرح سایر محلات نیزدردست انجام است. پایان پیام

منابع خبر