کتاب «حقوق و سیاست در اسلام» در روسیه به چاپ سوم رسید

خبرگزاری فارس - ۳ فروردین ۱۳۹۵

ویراست جدید کتاب «حقوق و سیاست در اسلام: گذشته و حال» اثر مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه مسکو منتشر شد

منابع خبر