تهدید مه‌آفرید به افشای نام برخی مسئولان

تابناک - ۷ خرداد ۱۳۹۱

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بستر سخنان مهمی بود. یکی از متهمان زمانی که در جایگاه ایستاد، از گلایه روز گذشته‌اش به مه‌آفرید خبر داد که چرا سکوت کرده و اسامی افراد پشت پرده را معرفی نمی‌کند. البته زمان زیادی طول نکشید که خسروی در جایگاه قرار بگیرد و از افشای نام برخی مسئولان سخن بگوید. پیش از وی هم خواهر‌زاده آقای «الف. ر.

م» در جایگاه حضور یافت تا بگوید: به عنوان خواهرزاده آقای خاص خجالت می‌کشم!

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز