من در انتخابات رای ندادم ولی با کسانی که رای دادند هیچ اختلافی ندارم - صادق شکیب

صادق لاریجانی: تلاش برای رای نیاوردن برخی منصوبان رهبری، کاری شنیع بود
کلمه
اخبار روز - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

بعد از اتمام نمایش انتخاباتی هستند خیلی ها که می خواهند با طرح یک سری مسائل مابین کسانی که رای دادند و آن هایی که رای ندادند، با گرفتن خط کش بر دست میزان فاصله بین افراد را دقیق اندازه بگیرند . هر کس به طریقی به این تفاوت ها انگشت می نهد تا درستی نظر و تصمیم خود را برجسته نماید . البته هم با این هدف ، تا مرزها و خط و خطوط روشنی از فضای کشور ترسیم نموده تا به زعم خود از وضعیت کشور تصویر شفافی ارائه دهد . و برخی ها چنان تند روی می کنند که گویی اختلاف ما نه با نظام استبدادی بلکه با رای دهنده هاست . غافل از این که هم رای دهنده ها با این نیت رای دادند که به تغییر معتقدند و نیز آنهایی که رای ندادند هم به تغییر معتقدند .

"بعد از اتمام نمایش انتخاباتی هستند خیلی ها که می خواهند با طرح یک سری مسائل مابین کسانی که رای دادند و آن هایی که رای ندادند، با گرفتن خط کش بر دست میزان فاصله بین افراد را دقیق اندازه بگیرند "در اینجا تفاوت اصلی در روش نیل به مقصود است وگرنه هدف همه تغییر است . به جای آنکه با اخذ مخرج مشترک حول * تغییر * و درک تفاوت تحلیل برای رسیدن به هدف مشترک، به محکوم کردن هم بپردازیم می بایست با درنظر داشت هدف مشترک، نظر و دیدگاه خودمان را مستدل توضیح دهیم و قویا در نظر داشته باشیم برداشت متفاوت از مقوله ای مقطعی نباید ما را دچار افتراق و پراکندگی نماید . رای دادن یا رای ندادن تاکتیک است ولی باور واعتقاد به تغییر استراتژی است. وقتی در استراتژی همه با هم دیگر هم نظر هستیم می شود و باید با روشنگری روش ها را هم سو نمود. من به دری نجف آبادی و ری شهری و ...

رای ندادم . ولی کسانی را هم که رای دادند هرگز غیر خود ی نمی دانم. چون به نیکی می بینم در آستانه هر انتخاباتی از این دست ،ابر و باد و مه و فلک در کارند تا افراد را به پای صندوق های رای بکشانند . و مردم جان به لب رسیده که در پی خلاصی از وضع موجود است از سر ناچاری چاره درد را در صندوق های رای می بیند . صندوق های انتخاباتی سال هاست کارکرد منطقی خود را از دست داده است .

"البته هم با این هدف ، تا مرزها و خط و خطوط روشنی از فضای کشور ترسیم نموده تا به زعم خود از وضعیت کشور تصویر شفافی ارائه دهد "هر چند در مقاطعی این صندوق ها توانست فرصتی باشد تا مردم بتوانند صراحتا نظر مخالف خود را با ارکان رژیم بیان کنند ، ولی با تمهدیات بس حساب شده ی رژیم ، هر گز این رویداد ها تکرار نخواهد شد . موردی که مسئولین رده بالای نظام به کرات به آن اذعان نموده اند . پیچیدگی اوضاع و مهارت رژیم در وارونه نمایی حقایق ، چنان حساب شده و ماهرانه است که در بزنگاه های انتخابات توانسته و می تواند برنامه های خود را پیش برد . عمده وظیفه ما واکاوی این تمهیدات و افشاء دروغ گویی های مسئولین نظام است. نه این که بسان کودکان بنشینیم و پز دهیم که تحلیل ما درست بود و بر مبنای آن رای ندادیم و به تحقیر هم میهنانی که رای دادند بنشینیم. 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز