توصیه حاج قاسم به رئیسی چه بود؟

توصیه حاج قاسم به رئیسی چه بود؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱دریافت ۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: رئیسی