مردم ایران، طرح ایجاد حکومت نظامی سپاه را خنثی و نابود می کنند! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی

مردم ایران، طرح ایجاد حکومت نظامی سپاه را خنثی و نابود می کنند! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲ روز قبل

هیچ نیازی به تخمین زدن صاحبنظران بین المللی در امور ایران، در ارتباط با احتمال ایجاد شدن یک حکومت نظامی توسط سپاه در ایران نیست. بسیاری از مردم میهن مان، به ویژه درونمرزی هائی که بیش از همگی ما « دستی بر آتش دارند » ؛ خیلی واضح تر از ما به این امر واقف می باشند؛ که سرانجام فردی سپاهی اختیارات دولت بعدی رژیم را به دست خواهد گرفت. البته لازم به بیان نیست، که هم اینک نیز همه اختیارات در دست سرکردگان سپاه است؛ و نقش در سایه حکومت کردن ایشان، و در دست داشتن تمامی اختیارات مملکت، از بیت رهبری بگیرید تا کارمندان دونپایه همه ادرات مملکت، در دستان ایشان است. که صدالبته این نیز دارای دلیل و برهان قاطعی است؛ که تا حدود زیادی به حقیقت نزدیک می باشد!

نورچشم و ارباب آقا، سید مجتبی خامنه ای، از بدو رهبر شدن آقاشان، در طول تمامی این سی و دو سال(از شروع رهبری خامنه ای تا کنون)، در کنار سپاهیان جا خوش کرده است؛ و با ایشان مماشات دایمی دارد. از همان موقع تاکنون، ردای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ پدر جان اش را در بر نموده، و به همین جهت نیز، از خامنه ای خواسته است؛ که دست سپاهیان را، نه فقط در امور لشگری، بلکه در تمامی موارد، حتی مسائل کشوری هم باز بگذارد!

ظاهرا رئیس سپاهی کنونی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف نیز، بر اساس همین اطلاعاتی که دارد.

"هیچ نیازی به تخمین زدن صاحبنظران بین المللی در امور ایران، در ارتباط با احتمال ایجاد شدن یک حکومت نظامی توسط سپاه در ایران نیست"از هم اکنون در حال کاندیدا کردن خودش، برای مقام ریاست جمهوری دوره سیزدهم در انتخابات سال آینده است!

زهی خیال باطل و امیدی واهی و غیر قابل وصول، آنانی که به شرایط کنونی معیشعتی مردم ایران آگاهی دارند. بر این امر واقف می باشند، که با این موقعیت ناهمواری که مردم ایران هم اکنون در شرایط فعلی زندگی خودشان دارند؛ و با توجه به کاستی های زیادی که درون زندگانی ایرانیان درون میهن مان وجود دارد. این موارد به آنان خط می دهند، تا که دیگر فریب هیچیک از دست اندرکاران سیه دل این حاکمیت پلید و خونخوار و جنایت پیشه را نخورند؛ و همدل و یکصدا به پا خیزند. تا یکباره به این ننگ چهل و دو ساله پایان بدهند. ویژه آن که در موقعیت کنونی، جوامع بین المللی نیز با این رژیم بیدادگر سر مخالفت را دارند؛ و مردم ایران می توانند، در جریان یک شورش میلیونی براندازانه، از حمایت های جهانی(مانند اخراج دیپلمات های جمهوری اسلامی از کشور خودشان، و بسته شدن تمامی دفاتر نمایندگی رژیم ملاها در دنیا، و عدم ارائه ویزا به این جانیان جهت فرار کردن به خارج از کشور، و مسدود نمودن تمامی حساب های بانکی سران حکومت آخوندی به نفع ملت ایران، و ……) نیز بهره مند بشوند!

« این گوی و این میدان » ، پیش به سوی سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی در میهن اهورائی مان!

محترم مومنی

.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز