درخواست پناهجوی ایرانی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان جزیره مانوس رد شد

بنا به وضعیت بسیار شکننده ای که به علت سیاستهای جنگ طلبانه کیم وترامپ در چند ماه گذشته، شبه جزیره کره با آن روبرو است مردم کره جنوبی با شعارهای «نه به جنگ»« نه به ترامپ »،«ما خواهان آرامش و صلح هستیم » دست به تظاهرات وسیعی زدند.آنها ضمن مقابله با نیروهای پلیسی و سرکوبگران،باصدایی رسا اعلام نمودند نباید به سرمایه دارن و دولتهای مدافع آن‌ها اجازه داد تا جنگی دیگر بر مردم کره تحمیل نمایند.
اخبار روز
رادیو زمانه - ۱۶ آبان ۱۳۹۶


 دونالد ترامپ به همراه هیاتی بزرگ ازسرمایه داران،سیساستمداران،کارشناسان نظامی – امنیتی 
آمریکا وارد سئول پایتخت کره شمالی گردید.کمتر کسی است که از اهداف چنین سفرهایی که توسط دولتهای مختلف صورت می‌گیرد باخبر نباشد.  
چنین سفرهایی اگر چه در بر گیرنده منافع گزافی برای سرمایه داران در زمینه‌های نظامی و غیر نظامی می‌باشد امابرای کارگران و استثمارشدگان نه تنها دستاوردی بهمراه نخواهد داشت بلکه آن‌هامی دانند برنامه ریزیهای مختلفی که توسط آمریکا (یا هر دولت دیگری ) والبته در هماهنگی کامل با دولتهای متبوع خودشان بانجام می رسد، برنامه‌هایی است در راستای آن سیاستهایی که هم بتوانند نرخ استثمار رابه نحوی فزاینده تر از قبل بالا ببرند و هم اینکه بر سر راه مبارزات کارگری و اعترضات اجتماعی بر علیه نظم سرمایه داری موجود، موانع متعدد ایجاد نمایند. بر همین اساس وبنا به وضعیت بسیار شکننده ای که به علت سیاستهای جنگ طلبانه کیم وترامپ در چند ماه گذشته، شبه جزیره کره با آن روبرو است مردم کره جنوبی با شعارهای «نه به جنگ، نه به ترامپ »، «ما خواهان آرامش و صلح هستیم » دست به تظاهرات وسیعی زدند. آنها ضمن مقابله با نیروهای پلیسی و سرکوبگران،باصدایی رسا اعلام نمودند نباید به سرمایه دارن و دولتهای مدافع آن‌ها اجازه داد تا جنگی دیگر بر مردم کره تحمیل نمایند. اگر چه مدیای همیشه آزاددر دنیای سرمایه داری سعی نمودند تا چنین اعتراضاتی رانادیده گیرند ویا آن را کمرنگ جلوه دهند.

"آنها ضمن مقابله با نیروهای پلیسی و سرکوبگران،باصدایی رسا اعلام نمودند نباید به سرمایه دارن و دولتهای مدافع آن‌ها اجازه داد تا جنگی دیگر بر مردم کره تحمیل نمایند"اما اگراندکی به موضع گیری متفاوت ترامپ توجه کنیم متوجه وسعت وعمق آن خواهیم شد. ترامپ که چندی قبل از« با خاک یکسان کردن کره شمالی »سخن می‌گفت چرا اکنون مجبور شده است لحن دیگری بکار گیرد و بگوید «فکر می‌کنم که مردمان(کره شمالی ) بسیار خوبی هستند؛ با جدیت کار می‌کنند و بیش از آنچه درباره آنان می‌گویند، گرم و صمیمی هستند ». علاوه بر آن خواهان حل مشکل گردد و حتابطور ضمنی خواستار دیدار با دیکتاتور کره شمالی باشد. اینها همه نشاندهنده این است که با هردرجه از قدرت و به هر اندازه که دولتهای سرمایه داری قادر به ترسیم پیچیده‌ترین بر نامه ریزیها باشند چنانچه مردم آزادیخواه به اعتراض و مبارزه بر خیزند، برای سردمداران وسرمایه داران بجز عقب نشینی از مواضع وبرنامه ریزیهای خود چاره دیگری باقی نخواهد ماند.

چنین اعتراضاتی یکبار دیگر نشان داد که بر بستر یک مبارزه فعال اجتماعی می‌توا ن برنامه ریزیهای جنگ طلبانه و تهاجمی سرمایه داران را خنثا نمود و آن‌ها را به عقب نشینی وادرا نمود. با توجه به وضعیت کنونی خاورمیانه و خصوصا تحرکات اخیری که از جانب دارودسته های حکومت ارتجاعی عربستان و رژیم حاکم بر ایران صورت گرفته است، فایق آمدن بروضعیت جنگی در منطقه خاورمیانه و خنثا نمودن آرایش نظامی که توسط دولتهای مختلف صورت می‌گیرد درمیدان مبارزه‌ای مانند کره جنوبی وفراتر ازآن رقم خواهد خورد.

بدون شک بستر ساز چنین میدان مبارزه‌ای، فعالین کارگری ومبارزان آزادیخواهی هستند که بی‌وقفه در تلاش برای سازمانیابی توده های معترض به رژیمهای حاکم و وضع موجود می‌باشند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آبان ۱۳۹۶