فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر در شرکت کوروش موتور آریا با پیگیری دادگستری کرمان

خبرگزاری میزان - ۲ فروردین ۱۴۰۰

زمینه اشتغال بالغ بر ۱۰۰ نفر در شرکت کوروش موتور آریا واقع در منطقه بم، با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان فراهم شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲ فروردین ۱۴۰۰