اسکوچیچ: اگر داور می‌خواهد دزدی کند، مثل یک جنتلمن این کار را بکند!/ فولاد را درست می‌کنم، بعد می‌روم