ویروس‌های باکتری خوار جایگزین آنتی بیوتیک می‌شوند

ویروس‌های باکتری خوار جایگزین آنتی بیوتیک می‌شوند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ دی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با تکامل باکتری‌ها و افزایش قدرت مقاومت آنها در برابر آنتی بیوتیک ها تلاش برای یافتن روش‌های جایگزین درمانی آغاز شده است.

یکی از این روش‌های بالقوه استفاده از فاژهاست. اما مشکل این ویروس‌ها آن است که به سرعت دچار تغییر و تحول می‌شوند و وضعیت باثبات و پایداری ندارند.

محققان آمریکایی می‌گویند بررسی‌های جدید نشان می‌دهد می‌توان از فاژها در همین شرایط هم برای مقابله با باکتری‌های خطرناک استفاده کرد. بدین منظور باید فاژها را به نانومیله های طلایی مجهز کرد که در شرایطی که نور بر روی آنها تابانده شود به شدت گرم شده و قادر به ذوب کردن و نابودی باکتری‌ها خواهند بود.

در واقع خود فاژها به عنوان سیستم هدایت کننده به سمت باکتری‌ها و نانومیله های طلایی به عنوان سرهای جنگی نابودگر باکتری‌ها عمل می‌کنند.

در حال حاضر برای کسب اطمینان از صحت عملکرد این روش درمانی آزمایش‌هایی در حال انجام است که نشان می‌دهد می‌توان از آن برای نابودی باکتری‌هایی همچون E. coli، P. aeruginosa و V.

cholera استفاده کرد.

منابع خبر