رئیسی: نماد امروز استکبار، شیطان بزرگ آمریکاست

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ آبان ۱۴۰۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۹