طالبیان معاون میراث فرهنگی شد

طالبیان معاون میراث فرهنگی شد
تابناک
تابناک - ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

محمدحسن طالبیان با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور منصوب شد.

به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر رئیس سازمان فرهنگی طی حکمی محمدحسن طالبیان را که مسئولیت بنیاد پارسه پاسارگاد را نیز به عهده دارد به عنوان معاون میراث فرهنگی منصوب کرد.

پیش از این قرار بود وی در دوره محمدعلی نجفی مسئولیت پژوهشگاه میراث فرهنگی را بر عهده بگیرد اما این امر بی نتیجه ماند.

پیش از این مهدی حجت قائم مقام و معاون میراث فرهنگی بود اما با رفتن محمد علی نجفی از سازمان وی نیز دفتر کارش را ترک کرد او تا کنون متن استعفای خود را برای سازمان میراث فرهنگی ننوشته است.

منابع خبر